Składki członkowskie

31.01.2017 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU UKS NEPTUN ŁÓDŹ W SPRAWIE WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

  1. Zarząd ustala następujące kwoty składek członkowskich:

    • 100 zł – dla członków klubu uczestniczących w treningach piłki wodnej,

    • 90 zł – dla członków klubu uczestniczących w zajęciach nauki pływania więcej niż raz w tygodniu.

    • 60 zł – dla członków klubu uczestniczących w zajęciach nauki pływania raz w tygodniu oraz pozostałych członków.

  2. Powyższe kwoty składek dotyczą okresu od lutego 2017 r. do czerwca 2017 r. Za miesiące lipiec i sierpień 2017 r. składka dla wszystkich członków klubu wynosi 30 zł.

  3. W przypadku rodzeństw składka dla drugiego i kolejnych osób z rodzeństwa jest obniżona o 50%.

  4. Wpłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy klubu:

BGŻ 09 2030 0045 1110 0000 0288 6760

Zarząd UKS „NEPTUN”